Dagens industri

Dagens industri

Finance
71% Men, 29% Women, 28-64 years

Dagens industri

Dagens industris läsare är välutbildade höginkomsttagare som har ett mycket stort intresse av ekonomi i alla dess former. Värdegrunden är att arbetet är viktigt för dem och de är drivna personer med ett mycket stort beslutsinflytande. Privatkonsumtionen är hög och de lägger sina pengar på varumärken som speglar deras identitet och livsstil. Men det finns även tydliga skillnader. Läs mer om de olika segmenten här nedan.
Tre segment som finns bland både tidningsläsare och di.se besökare

Affärsmän och toppchefer
Denna grupp kan man kalla för Di-läsare på steroider. De är mer av allt, de har mer beslutsinflytande, fler sitter i styrelse och har en chefsposition. Tidningsläsarna reser mer både i tjänsten och privat medan besökarna på di.se har större beslutsinflytande vid leverantörsval på företaget. De som läser tidningen tjänar något mer än di.se besökarna. Privat spenderar de mycket pengar på allt.

De medvetna medborgarna
Är en äldre samhällsintresserad person, oftast en kvinna, som gärna ägnar sin tid till att förbättra samhället. Köper ekologiska varor och håller ned sin konsumtion av miljöskäl. Ger bidrag och arbetar aktivt för jämställdhet. Tidningsläsaren är kulturintresserad och går gärna på teater, opera, gallerier och museer. Besökarna på di.se är mer intresserade av kultur, litteratur och politik i andra länder.

Aktiva privatekonomer
Segmentet brinner för ekonomi och kan allt om det. De ligger något över snittet i inkomst men är väldigt återhållsamma med sina pengar och sparar och investerar dem så att de växer. De är högutbildade pålästa personer men har trots det ett lågt beslutsinflytande. De arbetar ofta med ekonomi då deras kunskap och intresse inom området är mycket stort. Besökarna på di.se är mer självlärda och pålästa personer som har lyckats bättre än tidningsläsarna med att skapa sig en mindre förmögenhet, helt enkelt en superplacerare av rang.
Tre unika segment för tidningen

Entreprenörer och mellanchefer
För denna grupp är arbetet allt och deras framgång mäts med jobbet. De arbetar mycket men tjänar inte lika mycket pengar som toppcheferna. En förklaring till det är att det finns många entreprenörer och egenföretagare som inte tar ut så stor lön. De visar gärna sin framgång med de senaste prylarna som en ny bil, nya husgeråd och den senaste elektroniken. De har svårt att få tiden att räcka till och vill ha full koll. Kan beskrivas som kontrollfreaks som lever för sina jobb.

Next generation
Framtidens företagare är curlade av sina föräldrar som har de rätta kontakterna. Det är unga personer med mycket god ekonomi som spenderar mycket pengar. De frågar om råd innan de handlar och handlar ofta på nätet. Många studerar fortfarande och de som kommit ut i arbetslivet är på väg upp i karriären. De är "digital natives" som tillbringar mycket tid på nätet och kan det utan och innan. De har även tagit till sig mobilen och använder den till allt.

Digitala innovatörer
Segmentet har tagit till sig det nya digitala i arbetslivet. En urban person som uppskattar ny teknik och utnyttjar den på bästa sätt. Använder och värderar nätet mycket högt. Högutbildade personer som är mitt i livet med barn och arbete som har lärt sig "multitasking" då situationen kräver det. Framgångsfaktorn är intresset för teknik, viljan att ta risker och en utmanande och självförverkligande livsstil.
Tre unika segment för di.se

Engagerade chefer
Företagens vardagshjälte, mellanchefen, som ser till att organisationen levererar. Personer mitt i karriären med ett stort ansvar, arbetet är viktigt och de stimuleras av att driva saker framåt. De är högutbildade personer med mycket god inkomst som är drivande och förändringsbenägna. Det är personer med en god ekonomi och en stor privat konsumtion, som gärna handlar på nätet. Helt enkelt en ansvarsfull person som ser till att saker blir gjorda både på jobbet och hemma.

Absolut digitala
Här har vi de digitala hjältarna som gör allt på nätet. De är yngre välutbildade personer som har höga ambitioner. De vill satsa på en karriär eller starta eget företag. Nyfikna och äventyrliga personer med många intressen som t.ex. styrketräning och äventyrssporter. Inkomsterna är något lägre men konsumtionen och inköpsplanerna är höga. De har en stor mediekonsumtion och använder både nätet och mobilen mycket frekvent.

I karriären
Personer som satsar på sitt arbete och deras framgång mäts med vilket jobb eller titel de har. De är inte chefer eller beslutsfattare men har en relativt viktig position på företaget. De drömmer om en framtida karriär och att kunna tjäna stora pengar. Segmentet har en hög aktivitetsnivå med många olika intressen och ett stort personligt nätverk. Prestige och hur man framstår i sin vänskapskrets är viktigt för dessa personer.

Ålder

Source: Orvesto Konsument
16 - 34 år
25%
35 - 59 år
45%
60 - 80 år
30%

Advertise with Dagens industri

Send a free request to us and our team will get back to you as soon as possible.

  • Free of charge
  • Get price suggestions
  • No commitments