name
Bonnier News - Digitala vertikaler
Media group · News · Sweden
Full screen

 

 

Formats and prices

Desktop - I/O, PG och AG
Panorama Viewer
fr. CPM SEK 250
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Welcome Page
fr. CPM SEK 650
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Welcome Page Viewer
fr. CPM SEK 650
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Panorama Mega Viewer
fr. CPM SEK 390
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Panorama Mega
fr. CPM SEK 390
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Panorama Mega Attention
fr. CPM SEK 390
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Panorama Mega Digitalt Reklamblad
fr. CPM SEK 390
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Panorama Mega Dinner
fr. CPM SEK 390
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Panorama Mega Grove
fr. CPM SEK 390
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Panorama Mega Showstopper
fr. CPM SEK 390
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Panorama Mega Split
fr. CPM SEK 390
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Panorama Mega Swipe
fr. CPM SEK 390
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Panorama Mega Uncanny
fr. CPM SEK 350
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Panorama Big
fr. CPM SEK 340
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Panorama Big Split
fr. CPM SEK 340
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Panorama Big Swipe
fr. CPM SEK 340
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Panorama Big Uncanny
fr. CPM SEK 340
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Panorama Big Viewer
fr. CPM SEK 340
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Panorama
fr. CPM SEK 250
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Panorama Split
fr. CPM SEK 250
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Panorama Uncanny
fr. CPM SEK 250
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Modul Mega
fr. CPM SEK 190
3 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Modul Mega North In
fr. CPM SEK 190
3 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Modul Mega Split
fr. CPM SEK 190
3 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Modul Mega Swipe
fr. CPM SEK 190
3 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Modul Mega Uncanny
fr. CPM SEK 190
3 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Modul Mega Viewer
fr. CPM SEK 190
3 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Modul
fr. CPM SEK 150
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Modul Swipe
fr. CPM SEK 150
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Modul Viewer
fr. CPM SEK 150
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Modul Uncanny
fr. CPM SEK 150
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Insider Big
fr. CPM SEK 150
3 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Insider Big Content Display
fr. CPM SEK 150
3 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Insider Big Viewer
fr. CPM SEK 150
3 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Insider Big Uncanny
fr. CPM SEK 150
3 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Outsider
fr. CPM SEK 150
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Outsider Swipe
fr. CPM SEK 150
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Outsider Viewer
fr. CPM SEK 150
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Outsider Uncanny
fr. CPM SEK 150
4 Variations
Desktop - I/O, PG och AG
Content Display

Specifications